It paad fan de Wûnderdokter

1. Algemene informatie over het project

 Een theatrale wandeling over het leven van Joost Wiersma, de wonderdokter voert de bezoeker door een uitgestrekt landschap en een klein dorp, Jistrum. In dit kleine dorp staat een parel van Middeleeuwse bouwkunst, de Sint-Petrus kerk. ‘Under de toer’ van deze kerk ligt een markante Jistrummer voorouder begraven.

In deze wandeling ervaart en beleeft de bezoeker het verhaal van Joost Wiersma. Wat deed de wonderdokter? Hoe heeft hij geleefd? Hoe werd hij door het dorp ervaren en wat maakte hem zo beroemd of berucht? Een en ander wordt uitgebeeld in schilderijen, muziek, verhalen en gedichten.

In de aanloop naar de wandeltocht is het mogelijk om zelf de volksverhalen op een artistieke manier vorm te geven. Dit kan door deelname aan diverse workshops in verschillende kunstdisciplines.

Het project heeft medewerking van Fanfare Joost Wiersma, toneelvereniging De Snieskeppers, Dorpsbelang Jistrum, Protestantse gemeente Jistrum, Hilly Harms, Tet Rozendal en de band WIEBE

2. Wanneer vindt het project plaats?

‘It paad fan de Wûnderdokter’ vindt plaats op zaterdag 23 juni 2018. Voorafgaand aan deze datum kan men deelnemen aan workshops die plaatsvinden in de maand juni. De eindpresentatie zal ook zijn op deze 23 juni.

3. Wat is de status van het project?

 De organisatie van It paad fan de Wûnderdokter is eigenlijk nog maar net van start, maar heeft al veel ideeën, mensen en enthousiasme verzameld. Het is nu zaak om alle ideeën goed in kaart te brengen en de opzet van 23 juni 2018 definitief te maken. Daarna kan het echte regelwerk rond de manifestatie beginnen.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

Wij als projectorganisatie zien graag hulp van alle kanten. Wanneer er anderen zijn met goede ideeën of met de opmerking ‘dat zou ik anders doen’, dan horen wij dat graag. Hulp kunnen wij voornamelijk gebruiken bij sponsoring, en ook bij de PR. Daarnaast speelt ook de vraag hoe de dorpsbewoners volledig te betrekken en te mobiliseren bij het grote project in hun dorp.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

It paad fan de Wûnderdokter is een uniek project in de serie projecten in de aanloop naar de Culturele Hoofdstad 2018. De vroegere wonderdokter en zijn verhalen in Jistrum staancentraal en betrekken daarbij het gehele dorp. Kinderen, landschappen, de kerk, kunst, muziek, toneel, ouderen, lokale artiesten, vrijwilligers, artiesten van buitenaf, iedereen is welkom en alles speelt een rol. Met dit project proberen wij Jistrum dan ook weer op de kaart te zetten en mensen enthousiast te krijgen om op 23 juni naar de verhalen van Joost Wiersma te komen kijken, luisteren en soms ook een beetje te huiveren. Wij kunnen de hulp van de deelnemers goed gebruiken, maar daarnaast is het ook erg leuk om van gedachten te wisselen over dit Culturele Hoofdstad project en elkaar daarbij te helpen.

6. Website

www.underdetoer.nl

(eigen website in ontwikkeling)

 

Advertenties