Symphony of soils

1. Algemene informatie over het project

Agricultuur is heel oud, het is de basis van ons bestaan. Alle dagen wordt er door boeren wereld wijd voor ons voedsel gezorgd. De bodem is de basis hiervan. Gezonde bodems zorgen voor gezond voedsel, gezonde mensen, filtreren het water, houden water en koolstof vast en helpen klimaatverandering tegen te gaan.

Helaas is de bodemvruchtbaarheid wereldwijd de afgelopen decennia sterk afgenomen. Het is inmiddels code rood. De stichting Symphony of Soils zet zich in dit tij te keren. We zijn een onafhankelijke stichting die de aandacht vestigt op het belang van bodemvruchtbaarheid en de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens.

Symphony of Soils wil (internationale) verbindingen tot stand brengen tussen boeren, beleidsmakers, wetenschappers, onderwijs en consumenten. Bodemkennis overdragen en uitwisselen een “kruisbestuiving” tussen de verschillende partijen. We willen een daadwerkelijke verbetering van de bodemvruchtbaarheid realiseren door elkaar te ontmoeten, inspireren en van elkaar te hoe het beter, slimmer kan. Laten zien dat er een goed verdienmodel voor de boer, overheden en consument mogelijk is. Het verdienmodel voor de consument is betere voeding en daardoor lagere zorgkosten. Op weg naar “BOERDERIJEN DE APOTHEKEN VAN DE TOEKOMST”.

2. Wanneer vindt het project plaats?

11 oktober 2018

3. Wat is de status van het project?

We zijn in 2015 begonnen na geïnspireerd te zijn op een congres in Amsterdam met als titel Save our Soils. Begin van dit jaar is de verbinding gestart met Van Hall Larenstein in het bijzonder met het Lectorraad bodem. Het programma begint vorm te krijgen. Sprekers zijn en worden gevraagd. Locatie waarschijnlijk Oosterwolde.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

De hulpvraag is ‘hoe zetten we voedsel en bodem meer op de kaart?’. Sponsoring is welkom.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Het gaat om de gezondheid en de volhoudbaarheid hoe we met onze bodems omgaan. We verliezen op dit moment 30 voetbalvelden vruchtbare teelt aarde per minuut (bron FAO).

6. Website

http://www.symphonyofsoils.nl/

 

Advertenties