Silence of the Bees

1. Algemene informatie over het project

In 2018 staat de Hortus van Fryslân De Kruidhof bol van de bijenactiviteiten. Bijen dreigen uit te sterven en met name in Leeuwarden en Fryslân is de bijensterfte hoog. In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is de botanische tuin de letterlijke landingsplek van het project Silence of the Bees. Silence of the Bees wil de stilte doorbreken door met beeld, taal, muziek, kunst, cultuur, eten en lezingen het publiek een beleving rondom de bijen en dan met name de wilde bij te bieden.

De publiekstrekker in de tuin wordt De Oratorio. Een sculptuur waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die door bijen worden gegenereerd. In de botanische tuinen van Oldenburg en Emden komt ook zon Oratorio. Deze drie Oratorios worden via een webapplicatie aan elkaar verbonden waardoor mensen met een touchscreen, microfoon en camera met bezoekers in de andere tuinen kunnen communiceren.

Samen met het lectoraat Bijengezondheid van Hogeschool Van Hall Larenstein, het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, de botanische tuinen van Oldenburg en Emden en IMME Bourtanger Moor zal van 2017-2020 het SotB deelproject B-r(h)apsodie worden uitgevoerd. Hierbij worden speciale slimme hommelkasten op scholen in de Eems-Dollardregio geplaatst, waarbij basisschoolkinderen en jongeren zelf onderzoek doen naar onder meer de optimale habitat voor bijen. Naast onderzoeksgegevens worden ook bijengeluiden verzameld. Met de betrokken scholieren en twee muziekopleidingen wordt met deze geluiden een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die op 21 juni 2018, vanaf 20.00 uur, in de drie tuinen simultaan wordt uitgevoerd.

2. Wanneer vindt het project plaats?

Tussen maart en oktober op verschillende momenten. Extra bijzonder is 21 juni, wanneer een simultaanconcert van bijengeluiden wordt vertoond.

3. Wat is de status van het project?

We hebben een gedeelte van het programma vastgelegd, maar zijn nog steeds actief bezig met het toevoegen van onderdelen.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?
  •  We zijn op zoek naar sponsoren voor kunst op drie rotondes rondom Buitenpost.
  • We kunnen in 2018 extra hulp van vrijwilligers bij de verschillende activiteiten goed gebruiken (gidsen voor rondleidingen in de tuin, werken in de winkel op De Kruidhof, verschillende werkzaamheden bij activiteiten enz.).
  • In en rondom Buitenpost zijn verschillende bij-vriendelijke weides en gebieden aangelegd. Daarnaast is er in De Kruidhof een doorlopende kunst-exposities. Deze onderdelen willen we graag aansluiten op bestaande wandel- en fietsroutes en we zijn op zoek naar een vorm van fietsenverhuur. We willen ook de mogelijkheid van arrangementen onderzoeken.
  • We zoeken een bijzondere manier van promotie van ons project, in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, in de stad Leeuwarden of anderszins.
  • We zoeken een invulling voor Wereldbiodiversiteitsdag (22 mei), bijvoorbeeld met scholen of anderszins.
5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Kun jij voorzien in een van onze hulpvragen? Beoefen jij een tak van sport die wij niet beoefenen, maar wat een mooie samenwerking kan zijn? Zit jij in dezelfde hoek als ons en zie jij een mooie samenwerking? We komen graag tot een sterk format en zien je graag bij onze tafel!

6. Website

http://www.dekruidhof.nl/silence-of-the-bees/ 

Advertenties