Santiago aan het Wad

1. Algemene informatie over het project

‘Santiago aan het Wad’ is  een nationale pelgrimsestafette die op 25 juli 2018 eindigt in St. Jacobiparochie (Groate Kerk) en Zwarte Haan/waddenkust. Pelgrimeren (= weken/maanden lange afstand lopen/ fietsen) is internationaal een groeiende trend in het cultuurtoerisme, die kansen heeft in het Friese cultuurlandschap. Dankzij het Jabikspaad fungeren St. Jacobiparochie en Zwarte Haan sinds 2011 als start van de noordelijkste aanlooproute naar Santiago de Compostela in noord Spanje en Kaap Finisterre aan de Atlantische kust (ca. 200-300 pelgrims jaarlijks).

Voor LF 2018 wordt een pelgrimsestgafette als ‘Camino der Lage landen’ op touw gezet (2000-3000 deelnemers). ‘Pelgrims’ uit Nederland, België en Duitsland lopen via drie routes van zuid naar noord Friesland: via west, midden en oost Nederland, vanaf de Belgische grens naar St. Jacobiparochie. De oostelijke pelgrimsroute kruist Noordoost Fryslân: vanuit Groningen via het Lauwersmeergebied, Dokkum/ Bonifatius pelgrimskapel, Claercamp, Hegebeintum richting Het Bildt met Zwarte Haan en St. Jacobiparochie.

Dit ‘Claercamppad’ gaat langs oude kloosterlocaties en kan na 2018 blijvend resultaat zijn van Santiago aan het Wad; als deel van een pelgrimsnetwerk Fryslân of als start van een vaste pelgrimsroute in het Friese waddenkustgebied dat Groningen en Noord Holland verbindt met het Santiago Jabikspaad in noordwest Fryslân. Santiago aan het Wad werkt samen met het project Sense of Place (van Joop Mulder c.s.) voor deze route, gemarkeerd met landschapskunst ontwikkeld en gemaakt met lokale belanghebbenden.

2. Wanneer vindt het project plaats?

De Camino der Lage Landen passeert Noordoost Fryslân in de week voor 25 juli 2018. Voor basisschoolkinderen vindt in Het Bildt eerder een kinderpelgrimage plaats tussen Zwarte Haan en St. Jacobiparochie. Via de PABO van Stenden Hogeschool wordt lesmateriaal ontwikkeld over pelgrimeren, bruikbaar voor alle scholen.

3. Wat is de status van het project?

Alles loopt. Op  1 november a.s. komen wandel en fietsroutebeschrijvingen voor heel Nederland, dus ook Groningen/Noordoost Fryslân, beschikbaar via de landelijke website Santiago ah Wad. Met Stichting Feel the Night en St. Keunstwurk wordt op 25 juli 2018 ook een cultureel nachtfestival op Zwarte Haan georganiseerd; de première van de publieksfilm Pelgrimeren in Fryslân, en opening van de eerste ‘starbarn’ van Nederland op Zwarte Haan (nachttuin en sterren observatie). De starbarn en film zijn pilots voor het hele waddenkustgebied en Fryslân.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

Belangrijk voor 2018 en daarna is promotie van geïnteresseerde overnachtingsplaatsen – kerken, B&B’s, particulieren –  en contact met cultuurhistorische kenners van het gebied. Daarom vragen we deelnemers mee te werken aan naamsbekendheid van de Camino 2018 onder eigen gasten. Overnachtingsarrangementen (refugio’s) voor pelgrims mogelijk te maken langs de route Claercamppad in Noordoost Fryslân, en suggesties voor toekomstige pelgrimsroute ontwikkeling i.s.m. Sense of Place en Santiago aan het Wad.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Kom kennismaken met pelgrimeren als kansrijke cultuurtoeristische trend in Noordoost Fryslân in het waddenkustgebied en de noordelijke Friese Wouden. Unieke trekpleisters hiervoor in noordoost zijn het waddengebied, Schiermonnikoog en de Bonifatiuskapel/ pelgrimsoord.

6. Website

www.santiagoaanhetwad.nl

 

Advertenties