De Ruurd Wiersma Experience (RWE)

1. Algemene informatie over het project

In het dorp Burdaard aan de Dokkumer EE staat het Museum Ruurd Wiersma Hûs van de schilderende melkvaarder Ruurd Wiersma. Hier woonde hij tot zijn overlijden op 15 december 1980. In het museum is een prachtig staaltje naïeve schilderkunst van zijn hand bijeengebracht. Hij maakte van zijn woonkamer een groot, kleurig panorama. Wanden, plafond, meubilair; niets in het huis ontsnapte aan het penseel van deze gedreven zondagsschilder. Tevens zijn in een aangrenzende kamer 48 van zijn schilderijen te bezichtigen.

Door middel van de RWE willen we op een ludieke manier Ruurd Wiersma weer laten herleven. Ruurd Wiersma (of een gastheer/vrouw), gespeeld door een acteur, wacht de belangstellenden op in Leeuwarden bij het Elfstedentochtbeeld. Hij gaat met hen in een bus via Stiens naar een opstapplaats bij de Dokkumer EE, waar hij aldaar de mensen in zijn met melkbussen gevulde vrachtboot(praam) varend over de EE langs Bartlehiem naar Burdaard brengt. Daar neemt hij ze mee naar het Ruurd Wiersma Hûs. Tevens wordt ook de molen De Zwaluw bezocht en het MFC Het Spectrum. Een bus brengt de aanwezigen weer terug naar Leeuwarden.

2. Wanneer vindt het project plaats?

In totaal wordt de RWE 16 keer uitgevoerd.
CONCEPT data uitvoering RWE in 2018:
MEI                     za 26 mei        zo 27 mei        (try out op vrijdag 25 mei)
JUNI                    do 21 juni       vrij 22 juni       za 23 juni        zo 24 juni
JULI                     za 14 juli         zo 15 juli          za 28 juli         zo 29 juli
AUGUSTUS        do 16 aug       vrij 17 aug       za 18 aug       zo 19 aug
SEPTEMBER       za 8 sept         zo 9 sept

3. Wat is de status van het project?

Het denken over het project is al in januari 2016 begonnen. We zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen. Het aanvragen van subsidiegelden en sponsors is nu het belangrijkste. Er zijn al contacten met een schrijver en er wordt gezocht naar een regisseur en acteurs. Het is nog alles behalve in kannen en kruiken.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

Opzetten promotie campagne, naamsbekendheid, werven van amateur acteurs, werven van vrijwilligers. Hoe de verkoop van toegangskaartjes te regelen etc.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Wij vinden het een uniek project. Ruurd Wiersma was de ‘gele trui drager’ onder de naïeve schilders, maar wat bewoog hem waar haalde hij zijn inspiratie uit. Dat willen we Friesland en Nederland duidelijk maken. Wat Jopie Huisman is voor Makkum en Friesland, kan Ruurd Wiersma misschien worden voor Burdaard en Friesland.

6. Website

Moet nog ontwikkeld worden.

Advertenties