Park Vijversburg

1. Algemene informatie over het project

Natuur en cultuurpark Vijversburg nabij Leeuwarden is klaar voor 2018. Afgelopen mei is het vernieuwde park voor het publiek geopend. Aan het historische park zijn drie nieuwe parkdelen toegevoegd. In totaal 15 hectare met natuur, kunst en ruimte voor diverse activiteiten. De Villa is gerestaureerd en er is ruimte gemaakt voor een theesalon. Aansluitend aan de Villa is het kunstzinnige glazen paviljoen gebouwd. Het paviljoen biedt ruimte voor 90 zitplaatsen in theateropstelling en is geschikt voor kleinschalige concerten, exposities en overige publieksvragende activiteiten. Het park is elke dag open van 8.00 – 18.00 uur. Het jaarprogramma voor 2018 krijgt al invulling, van kleinschalige activiteiten zoals concerten en de Nacht van de Nacht tot grotere evenementen zoals het SamSam festival, Escher in het veld en het Imaginarium.

2. Wanneer vindt het project plaats?

Escher in het veld vindt plaats van mei tot en met september. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten verdeeld over het hele jaar.

3. Wat is de status van het project?

Het park is klaar. De activiteitenagenda wordt gevuld en biedt nog plaats voor het leggen van linken met andere projecten.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

Om het jaarprogramma te kunnen vullen, zijn wij op zoek naar inspiratie en willen wij graag linken leggen met andere projecten. Wij willen het park graag bekend maken bij alle inwoners van Friesland en daar buiten. Het park is eigendom van Stichting op Toutenburg, grotendeels een vrijwilligersorganisatie met enkele betaalde medewerkers. Voor het organiseren van activiteiten zijn vrijwilligers welkom.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Het park is een plek waar kunst en cultuur aanwezig is en biedt een prachtig decor voor verschillende activiteiten. Het park is goed bereikbaar, is de achtertuin van Leeuwarden en kan een mooie brug zijn naar het Noordoosten van Fryslân. Door het leggen van een trigger in het park naar uw project, kunnen we de toeristen uit Leeuwarden naar het Noordoosten trekken.

6. Website

www.vijversburg.nl

 

 

Advertenties