Keningsmiel Veenklooster

1. Algemene informatie over het project

Veenklooster wordt tijdens dit project omgetoverd tot een grote koningszaal voor een uniek Keningsmiel in de open lucht. Aan lange rijk en in stijl aangeklede tafels die als een lint door Veenklooster gaan vindt het Keningsmiel plaats. Onder het bladerdak van eeuwenoude eiken en artistieke kroonluchters kunnen gasten genieten van een bijzonder diner waar de vergeten groentes uit de tijd van het bezoek van koning III aan Veenklooster (1870) centraal staan.

Toen Baron Hector Livius van Heemstra kamerheer van koning Willem III was, nodigde hij in 1870 zijn koning uit in Veenklooster. Het dorp Veenklooster was in rep en roer, zeker toen baron van Heemstra aankondigde dat er grootse veranderingen gingen plaatsvinden in Veenklooster. Er werd speciaal voor het bezoek een Koningsweg aangelegd. Fogelsanghstate moest statiger en deftiger en het dorp moest aanzien krijgen. De Koningsweg liep en loopt nog altijd van west naar oost dwars over het landgoed Fogelsanghstate, als het ware dóór de entreehal van het indrukwekkende landhuis heen. Pas in 1873 kwam koning Willem III naar Veenklooster. Hij kwam met de koninklijke trein die stopte in Buitenpost. Met het rijtuig van Van Heemstra reed de koning naar Veenklooster.

Voorafgaande aan het Keningsmiel wordt het klassieke muziekstuk ‘Le Carnaval des Animaux – Grande Fantaisie Zoölogique’ (Het Carnaval der Dieren) uit 1886 op en rond de vijver in het Veenkloosterbos uitgevoerd. Uit het water rijst een podium met het orkest. In dit klassieke stuk staan de dieren in het bos centraal. De dieren worden op bijzondere manier uitgebeeld.

2. Wanneer vindt het project plaats?

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018 In de maanden vooraf aan het miel nemen verhalenvertellers u mee op bijzondere locaties in Veenklooster, in de tijd van koning Willem I, koning Willem II, koning Willem III.

3. Wat is de status van het project?

De contouren staan wat betreft het ontwerp Koningszaal, miel en muziek. We betrekken zoveel mogelijk scholen uit de regio bij ons project. Zo is het Lauwerscollege voornemens tijdens de techniek- en beeldendevormingslessen te helpen met het maken van kroonluchters. Stenden Hogeschool is gevraagd voor het bereiden en serveren van het Keningsmiel. Het klassieke muziekstuk wordt uitgevoerd door internationale musici in samenwerking met de Kunstkring Hurdegaryp.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

De contouren voor het project staan, maar de concrete invulling nog niet. We zoeken daarvoor ideeën vanuit en samenwerking met de regio.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Laat je bij onze tafel informeren en inspireren over een uniek project in de regio en kijk met ons waar mogelijkheden tot verbinding en samenhang liggen.

6. Website

http://www.feankleaster.nl

Advertenties