Jeugdcultuurschool ‘Het Achterland’

1. Algemene informatie over het project

Het Achterland is een Jeugd Cultuurschool in Burgum, die bedoeld is voor jongeren en zich richt op maatschappij, kunst en cultuur. De cultuurschool is momenteel in ontwikkeling.

De pilot in 2017 is bedoeld om de randvoorwaarden van de school vast te stellen en in de praktijk te toetsen. Met de voorstellingen die we binnen Het Achterland willen maken richten we ons op interdisciplinaire werk- en presentatievormen, die worden ondersteund door verschillende theoretische en maatschappijgerichte onderwerpen. Deze ‘lesblokken’ en theatrale praktijklessen worden idealiter gegeven op de donderdagavond en de zaterdag.

Het Achterland heeft regisseur Zen Roorda – bekend van het kunstenaarscollectief Illustere Figuren en videokunstenaar Joachim Rümke – bekend van het videocollectief WERC – gevraagd een plan uit te werken voor een eerste productie van de Jeugdcultuurschool. Zij werken aan een voorstelling met acht jongeren uit Burgum en vier tot acht jongeren uit Europese steden. Het stuk onderzoekt de binding van jongeren met de plek waar ze wonen ten opzichte van globalisering via de digitale media. Een inzage in de ontwikkeling van het sociale contact van jongeren in een digitale en analoge wereld. Met vragen als ‘Welke verbondenheid voel jij met de plek waar je woont?’, In hoeverre voel jij je wereldburger, Europeaan, Nederlander, Fries of dorpeling? en ‘Is digitaal contact net zo sterk als analoog contact?’ gaan de jongeren uit Burgum en omgeving op onderzoek uit naar het turbulente leven van een tiener op het platteland.

De Friezen worden gekoppeld aan Europese leeftijdsgenoten uit vier verschillenden landen. De jongeren hebben contact via Skype, WhatsApp, Snapchat, Facebook en Instagram. De deelnemers leren elkaar en hun woonplaats kennen door middel van opdrachten waarin ze hun omgeving en de bijbehorende verhalen presenteren aan elkaar. De focus in het contact ligt op de verbinding met eigen woonplaats en de verbinding met hun digitale wereld.

2. Wanneer vindt het project plaats?

De eerste voorstelling van het Achterland is PiXELFRiEND. Deze gaat eind oktober spelen. De officiele opening van de JCS staat gepland in september 2018.

3. Wat is de status van het project?

Voor de voorstelling PiXELFRiEND wordt op dit moment gerepeteerd. De plannen voor de Jeugd Cultuurschool zijn in volle ontwikkeling.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

Sponsoring, promotie, naamsbekendheid.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Het Achterland is een nieuw initiatief en kan alle input en inspiratie gebruiken die bij zo’n project nodig is!

6. Website

http://www.hetachterland.nl

 

Advertenties