Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum


1. Algemene informatie over het project

‘Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum’, en project over een Wierumer onder de Papoea’s, zijn latere werk als gedreven cultureel antropoloog in Nederland en zijn actuele betekenis. Uitgangspunt voor het project is het verhaal van een dorpsjongen die rond 1930 gediplomeerd zendeling wordt, met zijn gezin woont en werkt op Nieuw Guinea en naderhand in Leiden promoveert en doceert als cultureel antropoloog.

De levenswijze van de oorspronkelijke bevolking van Papua heeft hem zozeer aangesproken dat hij zich zijn verdere leven onvermoeibaar inzet voor hun cultuur en belangen. Tegelijkertijd blijft hij zich sterk verbonden voelen met Wierum. Allerlei inzichten en ervaringen, die hij overzee had opgedaan, doordacht en opgeschreven, zijn ook nu nog van betekenis.

In zijn toespraak bij de onthulling van het monument op de zeedijk, in 1968, zei hij bijvoorbeeld dat heel uiteenlopende mensen bij elkaar worden gebracht door hun doden (zoals nu via stille tochten). Ook bleef hij zeer gehecht aan het Fries als minderheidstaal, terwijl hij zelf wel in het Engels publiceerde en een Papua-taal vloeiend sprak.

De veelzijdigheid en actualiteit van dr. F.C. Kamma willen we laten zien en horen aan een breed publiek, door een serie van activiteiten in Wierum in 2018. Hoofditem is een grote zomerexpositie – met catalogus – van uiteenlopende voorwerpen (van oud-Wierum tot de Sorong-regio in West-Papua), maar ook van brieven, boeken, films en geluidsbanden. Deze wordt feestelijk geopend met een intercultureel muziek- en dansgebeuren. Voor verdere omlijsting zorgen lezingen, workshops, thematische kerkdiensten, kinderactiviteit en herdenkingsplaquette.

2. Wanneer vindt het project plaats?

Van zaterdag 2 juni 2018 tot en met zondag 16 september

3. Wat is de status van het project?

Met de organisatie zijn we aardig op weg. Er is een projectgroep gevormd. We hebben adviseurs aangetrokken op deelterreinen als: muziek, regie, museale antropologie en Papoea-cultuur. Uitvoerende culturele groepen hebben toegezegd.

4. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Wij presenteren een heel boeiende oud-Wierumer: bakkersknecht Freerk werd cultureel antropoloog. Dr. F.C. Kamma, een groot kenner en verdediger van de Papoeacultuur (1906-1987).

5. Website

https://www.facebook.com/groups/303397936787908/?fref=nf

Advertenties