De Nije Miensker

 

1. Algemene informatie over het project

De Nije Miensker is een project dat gezien wordt als een startpunt. Het project vormt een beweging van het leven, wonen en werken in een duurzaam landschap de Noardlike Fryske Wâlden, waarbij de culturele hoofdstad als vliegwiel wordt benut. Doelstelling van het project is in te zetten op het versterken van de verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui door de nadruk te leggen op de schoonheid van het landschap in combinatie met aandacht voor biodiversiteit, cultuur, betrokkenheid bij het behoud van het landschap en het versterken van het sociale en economische klimaat. Het bijzondere landschap van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden vormt de basis waar vanuit we werken.

De projectuitvoering gaat via drie lagen, namelijk:

 • bijzonder landschap laten zien door bestaande routes en locaties; door het gebruik van nieuwe en bestaande wandelpaden wordt het bijzondere landschap in een wandelevenement geëtaleerd
 • verbijzondering van het landschap door de verbinding te maken met kunst en cultuur; deze laag legt het vergrootglas op het cultuurlandschap door mogelijkheid te bieden om bijzonder te verblijven en overnachten tijdens Boer & Breakfast, met Woodlandart de verbinding te leggen tussen landschap en kunst en cultuur en scholen en kinderen te verbinden aan het landschap door het bouwen van BEAMhutten
 • het etaleren van onze waarden door een moment van allure te creëren; een puur zintuigelijke beleving van het landschap in een Landschapssymfonie, een voorstelling waar de biodiversiteit en de cyclus van het leven worden uitgebeeld en verweven met kunst en cultuur
  2. Wanneer vindt het project plaats?

  Het jaar 2018 is het startjaar voor dit project, waarbij we de beoogde projecten vanaf 2018 tot 2020 uitvoeren om het proces van de verbinding tussen boeren, burgers, buitenlui en biodiversiteit verder te versterken.

  3. Wat is de status van het project?

  De voorbereidingen van het project zijn in volle gang. De opbouw van het project vormt symbolisch een bloem, die met al zijn blaadjes het mooist is, maar door blijft bloeien als één afzonderlijk blaadje afvalt. Dit betekent dat wanneer het ene projectonderdeel niet tot uitvoer kan worden gebracht, het andere projectonderdeel door blijft gaan.

  4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?

  Om de verbinding tussen boeren, burgers, buitenlui en biodiversiteit verder te versterken zijn wij op zoek naar sponsoren, vrijwilligers, naamsbekendheid en promotie voor het project.

  5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

Wil jij samen met een vereniging werken aan de versterking van de landschapsvreugde in de Noardlike Fryske Wâlden? Schuif dan aan!

6. Website

http://www.noardlikefryskewalden.nl/nationaal-landschap/kh-2018/

 

 

Advertenties