Boulevard of Broken and Unbroken Dreams

1. Algemene informatie over het project

De Boulevard Of Broken And Unbroken Dreams, ligt in het landschapspark aan de Stûkenwei in Garyp, 15 kilometer van Leeuwarden (bij de Fonejachtbrug). Dit sprookjesachtig landgoed biedt haar bezoekers de mogelijkheid kunstzinnig verbeelde dromen te bewonderen of te creëren. Deze signalen van het onderbewuste van hedendaagse Friezen van allerlei leeftijden tonen daarmee een indringend inzicht in de Friese geest.

“Het mooiste wat we kunnen meemaken, is het raadselachtige. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort.” A.Einstein

Door middel van het organiseren van diverse evenementen, workshops, lessen of kleine cursussen, wil BOBAUD mensen in het kader van DROMEN; inspireren, samenbrengen en verbinden. BOBAUD heeft daarmee als missie inzicht te bieden in de Friese geest door het verzamelen van verloren en nog levende dromen van de Friezen.

Een aantal dromen worden hoogwaardig vormgegeven en verbeeld in het park als een Boulevard Of Broken And Unbroken Dreams. Tijdens evenementen zijn deze dromen te bewonderen in het betoverende landgoed. Met het realiseren van evenementen met betoverende publieksvoorzieningen wil BOBAUD een breed scala doelgroepen bereiken en een toeristische faciliteit bieden in Noord Nederland.

De doelgroepen van BOBAUD zijn scholieren, studenten, volwassenen en ouderen uit Friesland en daarbuiten. Mensen die zichzelf en elkaar beter willen leren kennen. En ieder (de toerist) die vanuit eigen invalshoek de Fries wil ontdekken. Voor scholen en geïnteresseerde groepen beschikt BOBAUD over een ‘dreampleats’. Dit is een verbouwd boothuis, waar zij hun eigen dromen kunnen verbeelden en tentoonstellen in een expositieruimte. Wanneer de wandelroute en faciliteiten hoogwaardig vormgegeven zijn, zal het park ook voor een groter publiek opengesteld worden.

2. Wanneer vindt het project plaats?

Er zullen gedurende het gehele jaar evenementen plaatsvinden. Daarnaast is en park toegankelijk tijdens vooraf vastgestelde openingstijden.

3. Wat is de status van het project?

Het bestuur is net formeel opgericht en het project bevindt zich in de definitiefase. Er worden momenteel de eerste verkennende afspraken gemaakt met samenwerkende organisaties. Er is een startsubsidie die de plannen concreet zal maken. In december gaan we over naar de realisatiefase.

4. Waar kunnen deelnemers van het Inspiratiefestival het project mee helpen?  


Met alles! We willen graag samenwerken, met organisaties en ondernemers in de regio. En we zoeken iemand die het leuk vindt om sponsoren te werven.

5. Waarom bij deze projecttafel aanschuiven?

We zitten in de ontwikkelingsfase waarin nog voldoende ruimte om samen te werken. We zitten op een prachtige locatie met allerlei perspectieven.

6. Website :

www.bobaud.nl

Advertenties